Parcours


Teuven

Dit dorp ligt in een prachtig landschap omringd door uitgestrekt bossen en wordt met name gekenmerkt door de neogotische Sint-Pieters-kerk uit 1870 die opvallend hoog boven de rest van het dorp uitsteekt. Teuven bezit een tweetal kastelen waarvan kasteel “De Hoof” in vroeger tijden in het bezit was van de heren van Teuven

Helemaal verscholen tussen de bomen van het park ligt wat meer stroomafwaarts “Sinnich”. In vroeger tijden een klooster, tot de Franse revolutie hier een einde aan maakte. Het werd verkocht aan een Franse familie die het als kasteel inrichten en is sindsdien privé-bezit en niet voor bezoek toegankelijk. Vanaf ongeveer 1250 woonden hier Augustinessen in een abdij die vanuit Kloosterrade (Rolduc) - nu Nederlands Limburg - was gesticht. Enkel dochters van adellijken bloede werden tot de gemeenschap van Sinnich toegelaten. Aan die beginjaren herinnert nog de Romaaanse toren in natuursteen, één van de weinige delen van het gebouw die van op straat zijn te zien. Dat geldt helaas niet voor de rest van dit merkwaardige gebouw. Vooral de voorgevel is de moeite waard: hij stamt uit 1754 en werd ontworpen door de Akense stadsbouwmeester Johan Joseph Couven. Hier bevindt zich ook het wapen van de familie Van den Berghe - Trips, ter herinnering aan de toenmalige abdis die tot deze familie behoorde.

Parcours

Het parcours ligt in Teuven (België) op ongeveer 15 km afstand van Maastricht en is maximaal 1,8 km lang, heeft een stijgingspercentage van ca. 7% en telt 7 bochten.

Er worden ca. 50 deelnemers toegelaten zodat iedere deelnemer over de gehele dag 6 tot 8 starts kan maken wees er dus snel bij! Let op kenteken en valhelm verplicht!

Nieuw wegdek

Zoals door de gemeente Teuven toegezegd is de investering in het nieuwe wegdek begin december 2015 gerealiseerd met als resultaat een nieuw wegdek zo glad als een babybibsje!

Daarnaast kunnen wij melden dat het gehele parcours vanaf ca. 50 meter na de start toeschouwer vrij is. Twee extra redenen om snel in te schrijven.